Tillbaka

Om

I Ord&Bild hittar du poesi, prosa, samhällsdebatt, kritik och bildverk sida vid sida. Vi odlar den skönlitterära essän och engagerar ett brett spektrum av författare, skribenter, konstnärer och fotografer. Trots sina 119 år är Ord&Bild en högst vital tidskrift som vänder sig till en kulturintresserad allmänhet. Läs Ord&Bild om du vill hålla dig uppdaterad om vad som händer på kulturområdet, eller bara för att njuta av texter som du inte skulle hitta någon annanstans.

Ord&Bild har givits ut sedan 1892 och är därmed Sveriges äldsta kulturtidskrift. På 1890-talet samlades det mesta av vad Sverige hade av konstnärer och författare kring tidskriften. I slutet av 30-talet gick den ärevördiga publikationen in i kampen mot nazismen och för friheten i de nordiska länderna och på 60- och 70-talen var Ord&Bild den intellektuella vänsterns ledande forum.

Idag är Ord&Bild en oberoende radikal tidskrift som bär sitt rika arv och sina 119 år med stolthet.